ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Κοιν.Σ.Επ. ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Καβάλα, 20-01-2017

 

 

Καλείστε στην Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της  Κοιν.Σ.Επ. "ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ", η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η  Φεβρουαρίου  2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:30 μ.μ. στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Μητροπόλεως 8Β, Καβάλα  , 1ος όροφος.

 

Θέματα ημερησίας διάταξης:

 

-Έγκριση κατάστασης αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων (Β.6) και Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ) ( σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

-Απαλλαγή της Δ.Ε. από κάθε ευθύνη έτους 2016 – Εισήγηση στη Γενική Συνέλευση

-Έγκριση σχεδίου δράσης 2016 και εισήγηση στη Γενική Συνέλευση

 

 

Για την Δ.Ε.

 

Παπαδόπουλος Κίμων            

 

Πρόεδρος               

Share Μοιράσου το