ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Κοιν.Σ.Επ. ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Καβάλα, 28-12-2016

 

 

Καλείστε στην Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της  Κοιν.Σ.Επ. "ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ", η οποία θα πραγματοποιηθεί την 4η  Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:30 μ.μ. στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Μητροπόλεως 8Β, Καβάλα  , 1ος όροφος.

 

Θέματα ημερησίας διάταξης:

 

-Ανάθεση στον Πρόεδρο κ. Παπαδόπουλο Κίμωνα του Γεωργίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή της εταιρείας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας.

 

 

Για την Δ.Ε.

 

Παπαδόπουλος Κίμων            

 

Πρόεδρος                                    

Share Μοιράσου το