ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝΣΕΠ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝΣΕΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ»

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

64004, ΘΑΣΟΣ

 

Παναγία Θάσου, 21/06/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Καλείστε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝΣΕΠ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2017 και ημέρα Παρασκευή στις 18:00 στην έδρα της «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝΣΕΠ» στην Τοπική Κοινότητα Παναγίας του Δήμου Θάσου.

 

Με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:

 

1. Έγκριση ή μη, της τροποποίησης του καταστατικού της «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝΣΕΠ» και αποστολή της αίτησης μετάπτωσης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (μεταβατικές διατάξεις του Ν.4430/2016), ώστε να εγγραφεί η «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝΣΕΠ» στο νέο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και να λάβει Α.Γε.Μ.Κ.Ο (σε αντικατάσταση του Α.Μ.Κ.Ε).

 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

 

Μανακούδας Απόστολος

Share Μοιράσου το