ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς : Μέλη Κοιν.Σ.Επ.  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

Θεσσαλονίκη, 21/2/ 2017

Καλούμε τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί  στις 11/ 3/ 2017 , ημέρα Σάββατο   και ώρα  16: 00 ,στα γραφεία της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  (Οδός Λαγκαδά 12, Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη)  με τα  εξής  θέματα:

  1. Τροποποίηση Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016.
  2. Διοικητικός Απολογισμός 2016.
  3. Οικονομικός Απολογισμός 2016
  4. Προγραμματισμός Δράσεων 2017.
  5. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2017
  6. Διάφορα- Προτάσεις.
  7. Εκλογή Νέας Διοικούσας Επιτροπής.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        O  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

Νικόλαος Μόσχοβος                                             Αναστάσιος Τσορλίνης 

Share Μοιράσου το