ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Τρίτη 15 Ιουνίου και ώρα 20:00, τα μέλη της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ACTION PLUS» καλούνται στην έδρα του Συνεταιρισμού (Ιώνων 31 - Αθήνα) σε τακτική Γενική Συνέλευση κατά τα άρθρα 13 επ. του καταστατικού του συνεταιρισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1ο Θέμα : Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2ο Θέμα : Παρουσίαση και έγκριση απολογισμού δράσεων και οικονομικών καταστάσεων 2020 και σχεδίου δράσης 2021

3ο Θέμα: Μεταφορά έδρας ACTION PLUS ΚΟΙΝΣΕΠ

4ο Θέμα: Αποχώρηση της ACTION PLUS ΚΟΙΝΣΕΠ από την Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Αθήνας "Συντονισμός Φορέων ΚΑΛΟ"

Κατά την συνεδρίαση της Γ.Σ. θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό διάδωσης του COVID 19.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα λάβει χώρα την επόμενη ημέρα, ίδια ώρα και τόπος.

Η πρόεδρος της Δ.Ε. Άννα Κονιωτάκη

Η γραμματέας της Δ.Ε. Δέσποινα Ντούρου

 

Share Μοιράσου το