ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Της Κοιν.Σ.Επ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 Άργος 23 Φεβορυαρίου 2018

 

 Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ. "ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ", η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ. στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Δημοκρατίας 113, Πυργέλλα, Άργος και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 11 Μαρτίου 2018, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση.

 

Θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2017.

Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2017 και απαλλαγή ευθυνών Δ.Ε..

Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2018.

 

 

 

Για την Δ.Ε.

 

Καχριμάνης Σπύρος             Βλέτσα Μαρία-Σοφία

 

Πρόεδρος                          Γραμματέας

Share Μοιράσου το