ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - Κοιν.Σ.Επ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - Κοιν.Σ.Επ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Της Κοιν.Σ.Επ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Άργος 15 Μαρτίου 2017

 

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ. "ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ", η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Δημοκρατίας 113, Πυργέλλα, Άργος και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 30 Μαρτίου 2017, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2016.
  2. Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2016 και απαλλαγή ευθυνών Δ.Ε..
  3. Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2017.
  4. Τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με τον νέο νόμο 4430/2016.

 

Για την Δ.Ε.

Καχριμάνης Σπύρος             Βλέτσα Μαρία-Σοφία

Πρόεδρος                          Γραμματέας

Share Μοιράσου το