ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Κοιν.Σ.Επ. ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Καβάλα, 30 – 01 – 2017

 

 

Καλείστε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της  Κοιν.Σ.Επ. "ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ", η οποία θα πραγματοποιηθεί την 8η  Φεβρουαρίου  2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16:00 μ.μ. στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Μητροπόλεως 8Β, Καβάλα  , 1ος όροφος.

 

Θέματα ημερησίας διάταξης:

 

- Έγκριση κατάστασης αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων (Β.6) και Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ) ( σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

-Απαλλαγή της Δ.Ε. από κάθε ευθύνη έτους 2016 – Εισήγηση στη Γενική Συνέλευση

-Έγκριση σχεδίου δράσης 2017

 

 

Παπαδόπουλος Κίμων             

 

Πρόεδρος                                     

Share Μοιράσου το