ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROPE GOES LOCAL

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROPE GOES LOCAL

Η Ευρώπη προχωρά στην τοπική υποστήριξη για τη νεολαία σε δημοτικό και Περιφερειακό επίπεδο.

 Πρόκειται για ένα διεθνές έργο που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Erasmus +. Ο βασικός στόχος του έργου είναι να βελτιώσει την ποιότητα της τοπικής εργασίας των νέων, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται σε δημοτικό και Περιφερειακό επίπεδο.

Η Σύμπραξη περιλαμβάνει επί του παρόντος περίπου 200 μέλη που εκπροσωπούν περίπου 120 δήμους από 22 συμμετέχουσες χώρες και τους Εθνικούς Φορείς τους.

Εικονική επίσκεψη μελέτης (VIRTUAL STUDY VISIT) στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κυκλάδων - "ALTERA VITA"
Είναι μεγάλη τιμή για εμάς και θα προσπαθήσουμε να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία μας, να ξεκινήσουμε έναν διάλογο και φυσικά να είμαστε μέρος αυτής της διαδικασίας του ευρωπαϊκού δικτύου, Europe Goes Local!

https://www.europegoeslocal.eu/

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Εθνική μας Υπηρεσία για το Erasmus + και το  Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθώς και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, για την πρόταση να πραγματοποιηθεί αυτή η εικονική επίσκεψη μελέτης στο φορέα μας, όλων των Ευρωπαίων εταίρων του έργου και μας έδωσε τη δύναμη να εργαστούμε για αυτήν την επίσκεψη ώστε να αναδείξουμε την δράση και το έργο των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της Ελλάδας και ειδικά εμάς που βρισκόμαστε στην Περιφέρεια.
Μπορείτε να μας επισκεφτείτε εικονικά ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο!

https://moodle.alteravita-cyclades.gr/course/view.php?id=43

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΑLTERA VITA

Social Cooperative of Cyclades

Kepos-Manna, 84100 Syros 

CYCLADES-GREECE

tel:+306972204356    

E-mail: [email protected]

Web: https://alteravita-cyclades.gr

E-Learning: https://moodle.alteravita-cyclades.gr   

Share Μοιράσου το