Κάλεσμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού Συν+πραξις Μεσογαίας

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Κάλεσμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού Συν+πραξις Μεσογαίας

Καλούμε σε Τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ όλα τα μέλη στου συνεταιρισμού, το Σάββατο 24 Μαρτίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στο χώρο του παντοπωλείου μας, με θέματα:
 

1. Έγκριση Απολογισμού του 2017.
2. Προγραμματισμός για το 2018.
3. Άλλα θέματα που μπορεί να προταθούν από τα παρόντα μέλη.
 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το Σάββατο 24 Μαρτίου, θα ισχύσει ότι ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Καταστατικού μας.

Share Μοιράσου το