ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Κοιν.Σ.Επ. ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ
Καβάλα, 17-3-2017

Καλείστε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ. "ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ", η οποία θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Μητροπόλεως 8Β, Καβάλα , 1ος όροφος.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

- Κάλυψη ζημιών χρήσης 2016, ύψους 856,38 ευρώ με έκτακτη εισφορά των μελών της ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ως ο νόμος 4430/2016 ΦΕΚ 205 τεύχος Α ορίζει.

Για την Δ.Ε.

Καφετζόπουλος Λεωνίδας Σπανούδης Ιωάννης

Πρόεδρος Πρακτικογράφος

Share Μοιράσου το