ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοιν.Σ.Επ. ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ Καβάλα, 9-3-2017 Καλείστε στην Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. "ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ", η οποία θα πραγματοποιηθεί την 17η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ. στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Μητροπόλεως 8Β, Καβάλα , 1ος όροφος. Θέματα ημερησίας διάταξης: - Κάλυψη ζημιών χρήσης 2016, ύψους 856,38 ευρώ με έκτακτη εισφορά των μελών της ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ως ο νόμος 4430/2016 ΦΕΚ 205 τεύχος Α ορίζει. Για την Δ.Ε. Καφετζόπουλος Λεωνίδας Παναγιωτίδης Χρήστος Πρόεδρος Γραμματέας

Share Μοιράσου το