ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Κάριτας Ελλάς" 05_08_2017

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Κάριτας Ελλάς" 05_08_2017

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" ανέλαβε τον καθαρισμό του κτιρίου της "Κάριτας Ελλάς".

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες", το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ανέλαβε τον τακτικό καθαρισμό του κτιρίου της "Κάριτας Ελλάς" στον Νέο Κόσμο. 
Η "Κάριτας Ελλάς" είναι αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναγνωρισμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα από το 1976 και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος (βλ. http://www.caritas.gr). Η "Κάριτας", σε κάθε δράση της, έχει δύο αποδέκτες: τους φτωχούς και την κοινότητα και με την πρωτοβουλία της ανάθεσης της καθαριότητας στους "Νέους Ορίζοντες" στηρίζει το εγχείρημα μας, που σπάει τους φραγμούς και συμβάλλει με αυτή της τη στάση στην ιδέα των Μ.Κ.Ο. που πραγματώνουν το όραμα της ενεργού συμμετοχής έτσι ώστε οι άνθρωποι και η κοινότητα να ευαισθητοποιούνται και να εμπλέκονται στην βοήθεια προς τον συνάνθρωπο. 
Από την πλευρά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" δεσμεύεται να διατηρήσει το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό, προσβλέποντας σε μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας.

Πληρ.: Γραμματεία Κοιν.Σ.Επ. "Νέοι Ορίζοντες", Τηλ. 213 0442285, Φαξ : 210 8817158, email: [email protected], ιστοσελίδα: www.neoiorizontescleaner.com

https://www.slideshare.net/ssusereae80d/caritas-04082017

Share Μοιράσου το