ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ

ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΛΙΜΑΝ 1, 85100 ΡΟΔΟΣ,

ΤΗΛ 2241072571, 2241063660, ΦΑΞ 2241033278,

www.pwdservices.gr,   Email: [email protected]

                                                                                                                                                                                                              

 

  Προς : Μέλη Κοιν.Σ.Επ.      «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ»

                         

 

 

 

                                   Ρόδος, 7/2/2017

                                                                                     Αρ. Πρωτ.:412

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Καλούμε τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 17/2/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00,στα γραφεία της (Οδός Ερικου Σλίμαν 1 Ρόδος)  με τα παρακάτω θέματα:

  1. Διαγραφή – Εγγραφή Μελών.
  2. Τροποποίηση Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016.
  3. Διοικητικός Απολογισμός 2016.
  4. Οικονομικός Απολογισμός 2016.
  5. Προγραμματισμός Δράσεων 2017.
  6. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2017.
  7. Διάφορα – Προτάσεις.

 

 

 

                                                       ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                                                          ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ  ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΜΩ)

Share Μοιράσου το