Γενική Συνέλευση ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Γενική Συνέλευση ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ

Στην Καβάλα 12 Φεβρουαρίου 2020 συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα

1ο: Έγκριση αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων και προστάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων σύμφωνα με τα  άρθρα 29 και 30 του Ν. 4308/2014

2ο: Απαλλαγή της ΔΕ από κάθε ευθύνη για το έτος 2019

3ο: Έγκριση σχεδίου δράσης έτους 2020

4ο: Διανομή κερδών έτους χρήσης 2019 ύψους 103,76

5ο: Τροποποίηση άρθρου 1 του καταστατικο΄θ 

6ο: Τροποποίηση άρθρου 2 του καταστατικού

7ο: Εξέταση εγγραφής νέου μέλους ήτοι Παπαδόπουλος Γεώργιος του Κίμων

Share Μοιράσου το