ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. ΑΡΟΤΡΟΝ Βασίλειος Παπαβασιλείου, καλεί τα μέλη της να συμμετέχουν στην έκτακτη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στην έδρα της στο Γεννάδι Ρόδου, την προσεχή Παρασκευή 30 Δεκέμβρη και ώρα 16:00 σύμφωνα με το πρακτικό 4/2016 της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, και συγκεκριμένα:

1)την εκλογή των μελών της Δ.Ε. από την Γ.Σ., και 2) την μετατροπή της από Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας. Και τα δύο θέματα σύμφωνα με τον νέο νόμο 4430/31.10.20162016, (ΦΕΚ Α! αρ. Φύλλου 205).

 

Share Μοιράσου το